professionele persberichten over techniek

Professionele persberichten over techniek

Wil jij een goed (industrieel) persbericht maken en versturen? Laat ons B2B persbureau dat doen! Als specialist bieden wij professionele service van A tot Z, ook internationaal.

Onze tekstschrijver was 15 jaar lang hoofdredacteur van diverse technische vakbladen en redigeerde 1.001 persberichten. Nu maakt hij met zijn persbureau jaarlijks vele persberichten voor m.n. technische bedrijven (bouw, industrie, infra, transport, enz.). Dat gebeurt op basis van interviews, desk research en eventueel locatiebezoek. Ook verzorgt ons persbureau fotografie en beeldbewerking.


Denk jij dat een persbericht niets kost en beter is dan adverteren? Bedenk dan dat elke communicatievorm zijn eigen kracht heeft.


Enkele verschillen tussen een persbericht en een advertentie:

- Een persbericht kán een goed middel voor publiciteit zijn.

- Een advertentie biedt gegarandeerde publiciteit.

- Publicatie van een persbericht is kosteloos.

- Een advertentie plaatsen kost (veel) geld.

- Het maken en verspreiden van een persbericht kost tijd (en dus geld).

- Adverteren kost altijd geld.

- Publicatie van een persbericht is onzeker (omvang, inhoud, plek, moment).

- Adverteren is publiciteit controleren.

- De kracht van perspubliciteit is geloofwaardigheid.

- Afnemers hechten steeds minder waarde aan advertenties.

- Perspubliciteit schept een goed klimaat voor reclame.

- Advertenties vullen persberichten goed aan (herhaling).


Ons persbureau scoort door:

- Vakkundige nieuwsgaring (ruim 25 jaar ervaring in vakbladjournalistiek)

- No nonsense nieuwsselectie (argumentatie, bewijsvoering, enz.)

- Leesbare en correcte weergave (helder en prikkelend)

- Overtuigingskracht door technische knowhow (redacteuren en interviewees)

- Professionele teksten (stijl, opbouw) en foto’s (kwaliteit, inhoud)

- Herkenbare afzender (uw logo)

- Snelle publicatie (hapklare en complete documenten)

- Geen rompslomp (verzending en ‘monitoring’ inbegrepen)

- Eerlijke communicatie (geen onnodige profilering van ons persbureau)

- Up to date persbestand op maat (gratis actualisering)

- Deskundig advies over omgang met redacties, advertentieverkopers en autoriteiten


Genoeg redenen dus om voor ons persbureau te kiezen. Meer weten over de (pers)communicatiemogelijkheden voor jouw organisatie?

Bel 06 29 33 00 48 of typ11 Tips voor een succesvol persbericht


1. Selecteer echt nieuws voor jouw persbericht

Verstuur alleen een persbericht als je echt nieuws hebt. Journalisten en redacties willen ook graag scoren. Vraag jezelf af: wat is de nieuwswaarde voor de lezers, waarom moeten zij dit weten? Is het relevant marktnieuws?

Onderschat jouw nieuws evenmin. Ons persbureau komt regelmatig bedrijven tegen die denken geen nieuws te hebben. Ten onrechte: zelfs iets wat voor jou minder actueel is kan voor jouw markt nog 'publicity value' hebben!

Nieuwswaarde wordt vooral bepaald door:

Actualiteit (hoe verser het nieuws, des te beter)

Relevantie (hoe onmisbaarder voor jouw doelgroepen, des te beter)

Exclusiviteit (hoe unieker het bericht, des te beter)

Autoriteit (hoe sterker jouw marktpositie, des te beter)

Let op: Introduceer een nieuwe medewerker pas wanneer zijn aanstelling zeker is.


2. Benader alleen relevante (technische) media

Bedenk vooraf goed welke (technische) media je wilt benaderen. Redacties die regelmatig oninteressant nieuws ontvangen, slaan een relevant persbericht wellicht ook over. Vraag jezelf af: Is het nieuws bestemd voor vakmensen (techniek) of heeft het brede maatschappelijke relevantie en moeten dagbladen geïnformeerd worden? Heeft het nieuws regionale gevolgen (lokale pers)? Is er sprake van een primeur, voor een toonaangevend medium? Moet het persbericht verspreid worden via social media? Zijn er meerdere versies van een persbericht nodig?

Let op: Gun een primeur niet altijd aan hetzelfde medium.


3. Verstuur je persbericht op tijd

Zorg voor een juiste timing en tijdige aanlevering van je persbericht. Vakbladen hebben een langere productietijd dan dagbladen en online media. Je kunt jouw persbericht dus ook gefaseerd versturen (vakbladen eerst) om de kans te vergroten dat zo veel mogelijk media jouw persbericht plaatsen.

Houd rekening met themanummers, beursedities, e.d. (hogere oplage, langere bewaartijd). Vaak krijg je zo meer attentiewaarde.

Let op: Veel redacties zitten in de zomerperiode om kopij te springen.


4. Respecteer redacties

Heb er respect voor dat redacties bepalen of en hoe zij jouw persbericht plaatsen. Vraag niet (te vaak) om een publicatiebewijs van je persbericht. Redacties zijn druk genoeg met nieuwsgaring.

Let op: Soms combineert een redactie jouw nieuws met dat van concurrenten.


5. Wees actueel

Zijn er brancheontwikkelingen waar je met jouw persbericht op in kunt inspelen? Zoals nieuwe wetgeving, technologie, een trend, misstanden (Arbo) of onderzoek? Doe dat dan. Daarmee toon je betrokkenheid richting redacties en lezers.

Let op: Fingeer geen betrokkenheid als je die niet in het persbericht kunt aantonen.


6. Meld in jouw persbericht alleen feiten

Vermijd commentaar en overdrijving in je tekst. Begin je persbericht met het beantwoorden van de basisvragen: wie, wat, waar, waarom en wanneer.

Let op: Citeer eigen medewerkers niet of alleen als zij strategische informatie kunnen melden.


7. Beperk je tot één onderwerp per persbericht

Lukt dat niet, door gebrek aan informatie, dan is jouw nieuws geen persbericht waard. Combineer nieuws over meerdere producten alleen in één persbericht als die overeenkomsten vertonen (nieuwe range, design, technologie, enz.). Doe dat niet om het persbericht te vullen, want die luiheid belonen redacties niet.

Let op: Noem jouw doelgroep(en) en de relevantie van jouw nieuws in je persbericht.


8. Bied hapklare brokken

Schrijf korte en zakelijke zinnen in de actieve vorm. Beperk je zo mogelijk tot één A4 en zorg voor een heldere opbouw en lay out met alinea’s die elk een ander item behandelen. Behandel regionale of lokale aspecten apart. Zet een afzender (logo!), verzenddatum en contactpersoon in het persbericht en zorg dat die bereikbaar is.

Let op: Voeg achtergrondinformatie (specificaties, illustraties, e.d.) apart bij of neem een download-link op.


9. Geef voorrang

Geef de media die jouw persberichten ontvangen voorrang. Plaats je persbericht niet tegelijkertijd op je website of in je nieuwsbrief, maar wacht daar mee.

Let op: Vermijd dat eigen personeel en stakeholders gevoelig nieuws eerst via de media horen.


10. Wees transparant in je persbericht

Lever bewijs voor jouw beweringen. Meld in je persbericht niet alleen conclusies, maar maak ze zo goed mogelijk traceerbaar. Dit geldt zeker in technische sectoren en voor meetbare prestaties. Transparantie maakt je geloofwaardiger!

Let op: Gebruik je onderzoekcijfers van anderen? Check die dan eerst.


11. Regel toestemming

Vraag toestemming vóór publicatie. Soms willen partijen die bij een project zijn betrokken vooraf weten wat er gepubliceerd wordt. Je bent niet verplicht over jouw persbericht te polderen, maar overleg kan je relaties goed doen.

Let op: (semi)overheden willen niet voor commerciële karretjes gespannen worden.


Vraag bij ons persbureau een gratis check van jouw persbericht aan.