Privacyverklaring Seneca Media

Seneca Media vindt uw privacy belangrijk. In deze verklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Seneca Media

Breezand 12

NL-1274 TD Huizen

Tel. 06 29 33 00 48

info@senecamedia.nl

KvK: 32119513

www.senecamedia.nl     www.projectreferenties.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

Seneca Media verwerkt persoonsgegevens in de volgende gevallen en voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer wij een overeenkomst met u hebben gesloten, ter uitvoering van de overeenkomst. Denk hierbij aan het invoeren van persoonsgegevens (naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer en bezoek- en postadres) in back-office systemen en bijvoorbeeld om diensten namens u te verrichten of namens u te onderhandelen met derden.

  • Wanneer wij uw gegevens nodig hebben ter uitvoering van overeenkomsten. Denk hierbij aan gegevens van redacties en leveranciers.

  • Wanneer u een vraag stelt via onze website, zodat wij die kunnen beantwoorden.

  • Wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor onze financiële administratie (offertes en facturen).

  • Wanneer wij u willen informeren over onze diensten.

  • Wanneer wij goederen of diensten bij u willen afleveren.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij daar een dringende noodzaak toe bestaat, zoals het uitvoeren van onze overeenkomst of het voeren van de financiële administratie door onze boekhouder, of indien dit wettelijk verplicht is, zoals voor onze belastingaangifte.

 

Bewaren persoonsgegevens

Seneca Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar (wettelijk verplicht).

 

Publicatie persoonsgegevens

Seneca Media behoudt zich het recht voor om de resultaten van haar werk (teksten, foto’s, concepten, enz.) te publiceren, bijvoorbeeld op deze website. Deze werken kunnen persoonsgegevens bevatten. Wij doen onze uiterste best om personen met wie wij geen opdrachtovereenkomst hebben gesloten hierover vooraf om toestemming te vragen, ongeacht of wij voldoen aan de voorwaarden voor journalistieke uitzondering inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Beveiliging website

Bij gegevensoverdracht via onze website wordt gebruikgemaakt van het zogenaamde SSL-beveiligingssysteem (Secure Sockets Layer). Uw gegevens worden versleuteld verzonden, hetgeen u herkent aan het symbool van een gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

 

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Hiervoor is geen wettelijke toestemming nodig.

 

Webstatistieken

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden. Hiertoe verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van onze bezoekers.

Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. De gegevens die wij verzamelen worden niet gedeeld met Google.

 

Content van derde partijen

Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

 

Inzage, correcties en recht van verzet

U kunt ons altijd verzoeken de van u door Seneca Media opgeslagen persoonsgegevens in te zien en/of te verwijderen door een mail te sturen naar info@senecamedia.nl.

Indien u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via info@senecamedia.nl.

 

Wijzigingen

Seneca Media behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. De meest actuele versie is steeds te vinden op deze website.

 

Seneca Media maart 2022