Coronacrisis inspireert technici

laatste update:   

 10-4-2020

Coronacrisis inspireert technici (13 cases)

Crises maken creatief. De coronacrisis des te meer, omdat COVID-19 levensbedreigend is. Dat maakt deze crisis anders dan de financiële crisis van 2008.

 

Het coronavirus daagt naast medici ook technici uit. Technische bedrijven en instellingen starten allerlei acties en initiatieven in de strijd tegen het virus. Ook ontstaan er samenwerkingsverbanden waarin kennis van geneeskunde en techniek worden gecombineerd om de schade en risico’s te beperken.

 

 

T R A N S F O R M E R E N

 

Sommige maakbedrijven transformeren hun productielijn om onderdelen te fabriceren voor medische apparatuur ten behoeve van coronabehandeling.

 

#1Bavaria: van horecabier naar handalcohol   

Royal Swinkels is er op aansporing van het AMC in geslaagd via onder andere verdamping en condensatie handalcohol uit bestaand bier te maken als desinfecterende sanitizer. Daarvoor gebruikt zij bier dat niet meer uitgeleverd kon worden aan de horeca. Ook tankbier uit horecazaken wordt teruggehaald en herbestemd. Bavaria verspreidt de eerste hoeveelheid handgel kosteloos onder zorginstellingen.

 

Foto: Royal Swinkels


D E L E N

Producenten en kennisinstituten stellen hun kennis ter beschikking van de strijd tegen COVIN-19.

 

#2 Materialise: 3D-ontwerp handvrije deuropener

Materialise, 3D-printbedrijf uit België dat zich onder andere op professionals in de zorgsector richt, stelt een gratis 3D-ontwerp van een handvrije deuropener beschikbaar om de verspreiding van het coronavirus te helpen beperken. Jammer dat het een schroefbare en geen klikbare deuropener is, die je makkelijk kunt meenemen. Toch inspireert het andere ontwerpers vast ook tot creatieve vindingen.

 

Foto: Materialise

 

#3 Hakvoort Pro: onderhoudstips horeca-apparatuur

Hakvoort Pro, leverancier van horeca-apparatuur en grootkeukens, gaat niet alleen voor eigen gewin als zij waarschuwt via haar weblog voor de risico’s bij het uitschakelen van apparatuur. Met deze voorlichting versterkt Hakpro zeker haar eigen imago (publiciteit, goodwill). Maar zij laat ook haar klanten, prospects en de hele branche van de vakkennis profiteren. De informatie is immers voor iedereen toegankelijk.

 

#4 DSM: desinfectiemiddelen

Koninklijke DSM heeft op verzoek van de Nederlandse overheid 130.000 liter gratis desinfectiemiddelen voor zorgmedewerkers geproduceerd om een tekort te voorkomen. De overheid zorgt voor de distributie onder ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland. DSM neemt de kosten voor eigen rekening en schenkt de middelen aan de overheid in de strijd tegen het coronavirus.

Foto: DSM

 

#5 Alibaba Cloud: kunstmatige intelligentie

Alibaba Cloud, cloudcomputerbedrijf, stelt zich dienstbaar op doordat zij Artifical Intelligence technologie voor de strijd tegen het coronavirus vrijgeeft. Zij stelt wereldwijd diverse AI-tools voor medisch personeel en onderzoekers beschikbaar waarmee zij onder andere snellere en betere diagnoses kunnen stellen.

 

#6 Brady: gratis veiligheidspictogrammen

Brady Corporation stelt veiligheidspictogrammen als gratis download ter beschikking in de strijd tegen het coronavirus. Normaal zijn haar pictogrammen alleen geschikt voor speciale thermisch printers. Om de COVID-19 pictogrammen zo snel en breed mogelijk beschikbaar te maken, zijn de bestanden (in allerlei talen!) voor vrijwel elke kantoorprinter geschikt.

Foto: Brady


#7 TU Delft: alternatief beademingsapparaat

Studenten en experts van de TU Delft ontwikkelen onder de naam OperationAIR een simpel en relatief goedkoop beademingsapparaat. Het apparaat is volgens hen een noodoplossing en dus geen bedreiging voor bestaande fabrikanten, die overigens ook niet stil zitten (zoals Demcon, dat haar productie van beademingsmodules uitbreidt).

 

#8 Creality: 3D-ontwerp voor mondkapbevestiging

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd stelt een 3D-ontwerp van een hoofdband voor een mondkapje als gratis download beschikbaar. Door de elastieken van het mondkapje in plaats van achter de oren achter de hoofdband te spannen, voorkomt men irritatie en is dragen van het mondkapje comfortabeler.

 

Foto: Creality

 

 

F A C I L I T E R E N

 

Beroeps- en brancheverenigingen nemen ook hun verantwoordelijkheid door corona-informatie op speciale themasites te publiceren.

 

#9 KIVI: matchen van hulpvragen en oplossingen

KIVI, de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland, creëerde een online platform om vitale organisaties te ondersteunen. Op dit platform bieden ingenieurs en technici hun ideeën, adviezen, kennis en apparatuur aan terwijl organisaties er hun hulpvraag indienen. Vervolgens zoekt KIVI als coördinator naar de beste match en brengt partijen met elkaar in contact.

 

#10 Ondernemersverenigingen: themasites met FAQ

Diverse ondernemresverenigingen in technische sectoren hebben een online themapagina met informatie en FAQ over corona. De onderwerpen variëren van ondernemerszaken tot installaties:

 

Techniek Nederland - ondernemersvereniging van technische dienstverleners

Bouwend Nederland - vereniging van bouw- en infrabedrijven

FME - ondernemersorganisatie voor de technologische industrie in Nederland (downloads als een bedrijfscontinuïteitsplan en hygiëneprotocol alleen voor leden).

 

Ook hebben Techniek Nederland en Bouwend Nederland in overleg met diverse ministeries een protocol Samen veilig doorwerken voor de bouw- en technieksectoren opgesteld.

 

#11 NEN: vrij normgebruik

NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, geeft i.v.m. de coronacrisis diverse normen tijdelijk kosteloos vrij ter inzage. Het gaat om normen voor Ademhalingsbeschermingsmiddelen, voor Beschermende kleding en voor Chirurgische kleding, afdekmateriaal en handschoenen. Dit is in Europees verband (CEN-CENELEC) en in overleg met de Europese Commissie besloten. Zo hoopt men de tekorten aan materialen te helpen beteugelen.

Toegang verkrijgt men na aanmelding via NEN Connect.

 

 

S A M E N W E R K E N

 

Zorginstellingen exploreren zelf de mogelijkheden van 3D printing bij technische bedrijven.

 

#12 ETZ: alternatieve pipetjes

Het Tilburgse Elisabeth TweeStedenziekenhuis schakelde Lay3rs 3Dprinting uit Eindhoven in om samen te zoeken naar alternatieve pipetjes voor bloedanalyseapparatuur. Hiermee wil het ziekenhuis zich voorbereiden op eventuele, toekomstige tekorten.

 

Foto: Lay3rs


#13 Jan en Stijn Herregodts: beademingstoestel

De broers Jan en Stijn Herregodts (arts in opleiding en student robotchirurgie) ontwikkelden een alternatief beademingstoestel. Nu zoeken zij nog gespecialiseerde bedrijven in metaalbewerking, spuitgieten en productie/assemblage van printplaten om op zeer korte termijn veel machines te produceren.

 

Foto: Herregodts